REAL ROCK BIRTHDAYS

April 1: Ronnie Lane, John Barbata, Jeff Porcaro


Ronnie Lane - Faces, Small Faces - 1944
 
John Barbata - Jefferson Airplane, The Turtles - 1945
 
Jeff Porcaro - Toto - 1954

 «  Return to previous page
 »  Send to a friend